[et_pb_section fb_built=”1″ fullwidth=”on” admin_label=”Banner (fsPageWrapper/header/fsBanner)” _builder_version=”4.7.7″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}”][et_pb_fullwidth_image title_text=”106″ admin_label=”fsResourceElement (fsBanner)” module_class=”fsElement fsResourceElement fsSingleItem hero article_image” _builder_version=”4.10.7″ _module_preset=”default” background_image=”https://www.hisarschool.k12.tr/wp-content/uploads/2021/09/106.jpeg” min_height=”230px” height=”44vw” max_height=”800px” global_colors_info=”{}”][/et_pb_fullwidth_image][/et_pb_section][et_pb_section fb_built=”1″ admin_label=”hsr_middle_menu_section” module_id=”hsr_middle_menu_section” module_class=”hsr_middle_menu_section” _builder_version=”4.9.2″ _module_preset=”default” background_color=”#731219″ custom_padding=”0px|0px|0px|0px|true|true” global_colors_info=”{}”][et_pb_row _builder_version=”4.9.2″ _module_preset=”default” width=”100%” max_width=”100%” custom_padding=”0px|0px|0px|0px|true|true” global_colors_info=”{}”][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”4.9.2″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}”][et_pb_menu menu_id=”23″ active_link_color=”#FFFFFF” admin_label=”hsr_middle_menu” module_id=”hsr_middle_menu” module_class=”hsr_middle_menu” _builder_version=”4.10.7″ _module_preset=”default” menu_font=”|600|||||||” menu_text_color=”#FFFFFF” menu_font_size=”15px” menu_line_height=”24px” background_color=”RGBA(0,0,0,0)” text_orientation=”center” custom_padding=”12px|12px|12px|12px|true|true” global_colors_info=”{}”][/et_pb_menu][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section][et_pb_section fb_built=”1″ _builder_version=”4.9.2″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}”][et_pb_row _builder_version=”4.10.7″ _module_preset=”default” max_width=”1180px” global_colors_info=”{}”][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”4.9.2″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}”][et_pb_text _builder_version=”4.10.7″ _module_preset=”default” header_font_size=”36px” header_line_height=”1.3em” custom_margin=”||20px||false|false” global_colors_info=”{}”]

Misyon, Vizyon ve Değerler

[/et_pb_text][et_pb_text _builder_version=”4.10.7″ _module_preset=”default” text_line_height=”24px” custom_margin=”||20px||false|false” global_colors_info=”{}”]

Misyon

Amaç kapsayıcı ve sorumlu okul psikolojik danışmanlık programının tüm Hisar öğrencileri için uygulanmasıdır. Bu amaca ek olarak, okul çalışanları, aile ve toplum üyeleri ile işbirliği içinde, her çocuğun yaşam boyu öğrenen bir birey  olabilmesi için gerekli bilgi, beceri ve tutumları edinip gerçek potansiyellerini keşfederek geliştirmelerini teşvik etmektir. Öğrencilerimizin problem çözme, karar verme ve eleştirel düşünme becerilerinin gelişmesini destekleyerek onların çevrelerine duyarlı, öz farkındalık ve empati sahibi dünya vatandaşları olarak hayata atılmalarını hedefliyoruz.

Vizyon

Hisar Okulları tüm öğrencilerin akademik, mesleki ve sosyo-duygusal hedeflerini karşılamak için gerekli fırsatları sağlayan, gelişimsel ve önleyici  rehberlik programının eğitim sürecinde önemli bir unsur olduğuna inanır.

Değerler

Tüm öğrenciler;

 • sorumlu iletişim kurma becerisine sahiptir. 
 • tüm potansiyellerini gerçekleştirme becerisine sahiptir.
 • okulun sunduğu rehberlik servisine katılma hakkına  sahiptir.
 • rehberlik programı planlanırken ve uygulanırken etnik, kültürel farkları ve özel ihtiyaçları dikkate alınarak desteklenir.
 • saygı ve hoşgörü yolu ile farklı bakış açılarından bakacak şekilde farkındalık geliştirir.

[/et_pb_text][et_pb_accordion open_toggle_text_color=”#731219″ closed_toggle_text_color=”#FFFFFF” closed_toggle_background_color=”#731219″ icon_color=”#FFFFFF” admin_label=”hsr_accordion” module_id=”hsr_accordion” module_class=”hsr_accordion” _builder_version=”4.10.7″ _module_preset=”default” toggle_text_color=”#F8F8F8″ toggle_font_size=”17px” body_text_color=”#4a4a4a” border_width_all=”0px” global_colors_info=”{}” closed_toggle_background_color__hover_enabled=”off|hover” closed_toggle_text_color__hover_enabled=”off|hover”][et_pb_accordion_item title=”Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Politikası” open=”on” _builder_version=”4.10.7″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}”]

Hisar Okulları her bireyin kendi potansiyelini gerçekleştirme hakkına sahip olduğuna inanır.

Hisar Okulları Psikolojik Danışmanları tüm öğrencilerin potansiyellerini keşfedip geliştirmeleri için gereken sosyal ve duygusal desteği aldıklarına emin olmak adına onları destekler. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı öğrenimi geliştirir, Hisar Okulları topluluğunun fertlerine gelişimlerine uygun ve erişilebilir destek sağlar ve bu hizmeti tüm öğrencilere, velilere ve öğretmenlere güvenli ve güvenilir bir ortam sağlayarak sunar. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü, Hisar’ın güçlü, açık fikirli, saygılı, bağımsız, özgüvenli, duyarlı, sorumluluk sahibi, küresel bir topluluğunun içinde başarılı bir şekilde yaşayan öğrenciler yetiştirme inancıyla çalışmalarını sürdürür.

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Tanımı

Danışmanlık bir çocuğun/gencin/yetişkinin duygusal sağlığında, davranışlarında ve tutumlarında herhangi bir bozulma olmadan duruma müdahale etme odaklı bir sistem olarak tanımlanmaktadır. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü, öğrencilerin gelişimsel ve/veya profesyonel destek gerektiren psikolojik problemler yaşamalarını önlemekte önemli bir rol üstlenir. Öğrencilerin okul ile dış dünyayı daha iyi idare edebilme becerilerini ve özgüvenlerini geliştirmek için fırsatlar sunar.

İlkelerimiz

Hisar Okulları Milli Eğitim Bakanlığı’nın aşağıda yer alan ilkelerini benimsemiştir:

 • Gizlilik
 • Gönüllülük
 • Süreklilik
 • İnsan Haklarına Saygı
 • Güvenilirlik
 • Özsaygı
 • İş Birliği
 • Benzersizlik

Bu ilkeler ışığında aşağıdaki misyonları belirlenmiştir:

 • Öğrencilerimizin yaratıcı olma kapasitelerini geliştirebilmeleri, sosyal gruplarda daha aktif roller üstlenebilmeleri, özgüvensizlik ve korkudan daha az etkilenmeleri, bireysel hedeflerine doğru daha emin adımlarla ilerleyebilmeleri için kendi kimliklerini oluşturmalarını sağlamak; aynı şekilde farklılıklarını kabul edip kendileri hakkında daha iyi hissetmelerine aracı olmak.
 • Öğrencilerin özgüvenli bireyler olarak yetişmeleri için beceriler, tutumlar, duyarlılıklar ve inisiyatif alma iradesi geliştirmelerini sağlamak.
 • Öğrencilerin güvenli bir ortamda etik, entellektüel, duygusal, sosyal ve fiziksel anlamlarda bütünüyle gelişmiş bireylere dönüşmelerine yardımcı olmak.
 • Öğrencilerimizi akademik açıdan yapabileceklerinin en iyisini yapmaya teşvik etmek.
 • Öğrencilerimizin yaşadıkları toplumun ve kültürün bir parçası olmalarını, aynı zamanda Türk kültürünü takdir eden dünya vatandaşları olmalarını sağlamak.

Okulumuza ve toplumumuza hizmet etmek, eğitim felsefemizin odağındadır. Bu doğrultuda kendimizi öğrencilerimizin yenilikçi düşünme becerilerini geliştirerek dinamik, küresel dünyaya katılmalarını sağlamaya adamış bulunmaktayız.

Hisar Okulları Rehberlik ve Psikolojik Danışma Programının Amacı

 • Hisar Okulları’nın misyonunu, felsefesini ve değerlerini desteklemek.
 • Öğrencilerin bilişsel, sosyal, duygusal ve fiziksel özelliklerini öğrenip takip etmek.
 • Öğrenciler arasındaki çeşitliliği kapsayan uygulamalar oluşturmak.
 • Veliler dahil okulun tüm paydaşlarına objektif bir şekilde destek olmak ve danışmanlık hizmeti sunmak.
 • Öğrencilerin ve diğer kişilerin kişisel gelişimlerini destekleyen sıcak ve güvenilir bir ortam yaratmak.
 • Her öğrencinin ihtiyacını karşılayan bir öğrenim ortamı yaratmak.
 • Değerlerimizin içselleştirilmesini teşvik etmek ve okul paydaşlarının bu değerlere sıklıkla başvurarak okul ruhunu oluşturmasına yardım etmek.
 • Duygusal/sosyal açıdan riskli durumda olabilecek öğrencileri olabildiğince erken saptamak.
 • Öğrencilerin kendi yeteneklerinin ve ilgi alanlarının farkına varmalarını destekleyerek eğitim ve kariyer fırsatları hakkında bilgilenmelerini sağlamak.

Hisar Okulları Psikolojik Danışmanları tüm öğrencilerin;

 • Okulöncesinden itibaren eğitimleriyle yakından bağlantılı bir rehberlik programından faydalanabilmelerini sağlar.
 • Bireysel öğrenim yöntemlerinin, öğrencilerin kişisel ve akademik potansiyellerini gerçekleştirebilmeleri için desteklenmesi ve teşvik edilmesi gerektiğini düşünür.

Okul Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Alanları, Rolleri ve Sorumlulukları

 • Bireysel ve grup danışmanlığı
 • Akranları veya yetişkinlerle ilişkiler, baş etme stratejileri ve sosyal beceriler
 • İletişim becerileri, duyguları ifade etme
 • Problem çözme
 • Kişisel gelişim ve başkalarını anlama
 • Zorbalık, baş etme stratejileri
 • Çok kültürlülüğe saygı
 • Krize müdahale
 • Başka toplum kaynaklarına yönlendirme
 • Öğretmenler ve velilerle iletişim
 • Oluşmakta olan grup davranışları ışığında grup müdahalesi
 • Öğrenci gözlemi
 • Gerektiği noktalarda uzmanlara yönlendirme ve takip
 • Seminerler, atölyeler veya bildirimlerle veli eğitimi

Kaynak Öğretmen Alanları, Rolleri ve Sorumlulukları

 • Öğrencilerin öğrenmelerine engel olan bariyerleri kaldırmaya yönelik çalışmalar yapmak ve aldıkları verimi arttırmak.
 • Farklı ihtiyaçları saptamak, hafif öğrenim güçlükleri çeken öğrencilere kişisel öğrenim planları oluşturmak ve onları yakından takip ederek süreci değerlendirmek.
 • Farklı ihtiyaçları saptamak, orta derecede öğrenim güçlükleri çeken öğrencilere şahsi öğrenim planları oluşturmak ve onları yakından takip ederek süreci değerlendirmek.
 • Okul paydaşları arasında belli değerlerin oluşturulmasını desteklemek.
 • Birebir akranlar arası öğrenim desteği sağlamak.
 • Öğrencilerin öğrenim tarzları veya benzeri ihtiyaçlarını karşılamak için öğrencilere çeşitli şekillerde destek vermek.
 • İhtiyaç duyulduğunda eğitim kadrosuna eğitim vermek.
 • Ailelerin dışardan profesyonellere ulaşımını sağlamak.
 • Velileri desteklemek ve onlara danışmanlık sunmak.

İlgili İlkeler

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Müfredatı
 • Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık programı ve temini öğrencilerin akademik, sosyal ve kişisel potansiyellerini hayata geçirmelerine yardımcı olmak adına ayrı önem taşır. Program yapı gereği problemleri daha ortaya çıkmadan önleme odaklıdır ve yaş gelişim seviyelerine göre yapılandırılmıştır.
 • Danışmanlık Programı temelde iki konuya odaklıdır:
  • Eğitim danışmanlığı
  • Bireysel danışmanlık
İşbirlikleri
 • Danışmanlar öğrencilerle, velilerle, öğretmenlerle ve toplum üyeleriyle birlikte çalışarak öğrencilerin alabilecekleri en iyi verimi alabilmelerini sağlayacak bir destek ekibi kurar. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı bireylerin akademik ve kişisel potansiyellerini hayata geçirmelerine yardımcı olur. Öğretmenlerle işbirliği içinde olan Bölüm, öğrencilerin sosyal ve duygusal ihtiyaçlarını karşılamak için sınıfın içinde ve dışında onları destekleyen bir öğrenim ortamı yaratarak onların yetenekli, özgüvenli öğrenciler olmalarını sağlar.
Mesleki Gelişim
 • Devam etmekte olan gelişim aktiviteleri etkili bir danışmanlık programının vazgeçilmez bir parçasıdır.
 • Danışmanlar en yeni uygulamaları takip ederek, program değerlendirmelerine ve uygulamalarına dahil olarak profesyonel gelişimlerini sürdürürler.
 • Sosyal gelişim ve öğrenme alanında uzmanlardan düzenli olarak süpervizyon alırlar. 

Tüm eğitim koçları, kaynak öğretmenler, özel eğitim öğretmenleri ve danışmanlar okullarındaki sınıf öğretmenleriyle işbirliği içinde olmalıdır. Tüm danışmanlık çalışmalarının K-12 bütünlüğünde ilerlemelidir.

Bölümün yeniden yapılandırılması sonucunda, okullar ve bölümler arası yatay ve dikey ilişkilendirme doğrultusunda çalışılmaktadır. Öğrencilerimiz, velilerimiz ve okul toplumumuz arasında etkili ve ulaşılabilir bir danışmanlık süreci hedeflenmiş ve uygulamalar bu doğrultuda hayata geçirilmiştir.

[/et_pb_accordion_item][et_pb_accordion_item title=”Davranış Geliştirme ve Yönetim Politikası” _builder_version=”4.10.7″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}” open=”off”]

Bu belge okul ortamında istenmeyen davranışların en yaygın hali olan “zorbalık” ile ilgili tanım ve uygulamaları içeren süreçleri belirtmek için hazırlanmıştır.

Amaç:

Hisar Okulları, tüm öğrencileri için, öğrenme ve performansı olumsuz etkileyen koşullardan arınmış, güvenli fiziksel ve duygusal eğitim-öğrenim ortamları yaratmayı ve sürdürmeyi hedeflemektedir.

Bu bağlamda Hisar Okulu, zorbalıkların tolere edilmediği, tüm öğrencilerin zorbalığı bildirmeye, belgelemeye ve zorbalığa maruz kalan diğer öğrencilere yardım etmeye teşvik edildiği bir okul kültürü yaratmayı amaçlamaktadır.

Zorbalıkla başetme yöntemleri öğrencileri zorbalığın olumsuz etkilerinin üstesinden gelmek için güçlendirmeyi içermektedir. Buna ek olarak, zorbalık davranışında bulunan öğrencilerin kendi davranışlarının sorumluluğunu almaları teşvik edilmektedir.

Öğrenciler, öğretmenler ve veliler, Hisar Okulları’nda her bir çocuk için saygıya dayalı ve kapsayıcı bir ortam sağlanması konusunda sorumluluğu paylaşmalıdırlar.

Zorbalık karşıtı politikamızın ardındaki gerekçe aşağıdaki gibidir:
 • Her öğrenciye güvenli ve sevgi dolu bir ortamda öğrenmeden keyif alma hakkını tanımak

 • Okul değerlerini, okul topluluğunun tüm üyelerinin karşılıklı saygı ve dayanışma içinde olması yönünde korumak ve güçlendirmek

 • Her öğrencinin kendine güvenen, olumlu öz benlik ve sorumluluk duygusu olan bireyler olarak gelişmesini teşvik etmek

Politika Bildirimi:

Hisar Okulları’nın zorbalık içeren davranışlardan arınmış bir ortam sağlaması hedeflenmektedir. Okul topluluğunun tüm üyeleri – Mütevelli Heyeti, okul liderleri, öğretmenler, danışmanlar, personel, öğrenciler ve veliler – zorbalığın tanımı ve zorbalık içeren bir davranış söz konusu olduğunda nasıl bir yol izleneceği hakkında bilgi sahibi olmalıdır.

Zorbalığın Tanımı:

Zorbalık, bir birey veya grup tarafından başka bir kişiye (veya başka bir gruba) yapılan istenmeyen olumsuz davranışlardır. Zorbalık davranışları fiziksel, sözel, psikolojik veya sosyal olabileceği gibi hem fiziksel dünyada hem dijital ortamda gerçekleşebilmektedir.

Zorbalık; zorbalığı başlatanlar (zorbalığı yapanlar), hedeflenenler (zorbalığa maruz kalanlar) ve bazen de zorbalığa tanık olanları içermektedir.

Okul topluluğumuz zorbalığın;

 • kasti
 • tekrarlanan
 • zarar veren ve
 • güç dengesizliği içeren tutum ve davranışları içerdiği konusunda hem fikirdir.

Zorbalık davranışının örnekleri aşağıdakileri içerir, ancak bunlarla sınırlı değildir:

 • Başka birine fiziksel olarak zarar verecek şekilde vurma, itme, tekme atma ve diğer eylemler.
 • Başka bir kişiyle ilgili olumsuz söylentiler yaymak veya haksız şekilde suçlamak.
 • Başka bir kişiyi tehdit etmek.
 • Telefon, elektronik posta, web sayfası, bloglar, vs. üzerinden bir kişiyle ilgili kötü niyetli mesajlar göndermek. (Aynı zamanda siber zorbalık olarak bilinir.)
 • Başka kişileri incitmeye yönelik, başkalarını tehdit etme, kızdırma veya dışlama amaçlı organize etmek.
 • Hedef alınan bir kişiyi tehdit etmek, alay etmek ya da dışlamaya yönelik olarak diğer kişileri organize etmek.

Politikanın Kapsamı:

Politika;

 • Okul saatleri (teneffüsler dahil)
 • Okul gezileri
 • Okul bazlı etkinlikler ve
 • Dijital ağ ve sosyal medyada geçirilen süre boyunca geçerlidir.

Eğitim stratejileri aşağıdakileri içerebilir:

 • Zorbalığın kabul edilemeyeceği olumlu bir okul ortamını teşvik etmek
 • Olumlu öğrenci davranışını ve rol modellemeyi teşvik etmek
 • Zorbalık davranışının önlenmesine yönelik bütünsel bir okul yaklaşımı oluşturmak
 • Zorbalık karşıtı posterleri okulda genel kullanım alanlarına asmak
 • Okul web sayfasında “Davranış Geliştirme ve Yönetim Politikası”nı yayınlamak
 • Sosyal medyanın doğru kullanımı ve siber zorbalık konusunda öğrenciler ve veliler için eğitim ve seminerler düzenlemek
 • Olumlu öğrenci ilişkilerini destekleyen disiplinlerarası müfredat programları tasarlamak
 • Veli bilgilendirme toplantıları, kahve sohbetleri düzenlemek
 • Zorbalıkla ilgili öğretmen ve öğrenci eğitimleri planlamak
 • Okulun zorbalıkla mücadelesine yönelik politika ve uygulamalarının etkinliğini sürekli olarak değerlendirmek

Zorbalık Davranışlarının İncelenme Süreci:

Öğretmenler ve danışmanlar gerçekleşen olayları okul yönetimine rapor eder. Okul Yönetimi, tüm zorbalıkla ilintili raporları bu Politika ışığında inceler.

İncelemeler, zorbalığın hedefi olan öğrenciyle iletişim kurularak süratle yapılır. Biri İlkokul öğrencileri için diğeri Orta ve Lise öğrencileri için olmak üzere iki tür Zorbalık Bildirim Formu bulunmaktadır. İncelemenin bu aşamasından sonra, yazılı bir rapor hazırlanır.

İnceleme raporu, olayla ilgili olarak, zorbalık eylemlerinin doğrulanıp doğrulanmadığını teyit eden ve eylem de dahil olmak üzere müdahale önerilerini içeren temel bilgileri kapsar.

Zorbalığa dahil olan her öğrencinin velisi, inceleme sonuçlanmadan önce bilgilendirilir. Tüm zorbalık olayları ve buna yönelik davranış kalıpları düzenli olarak takip edilir.

Zorbalık davranışlarını incelemek üzere takip edilen adımlar aşağıdaki akış şemasında görülebilir:

Farkındalığı Artırma:

Hisar Okulları istenen öğrenci davranışlarını teşvik etmek için ev ve okul arasındaki etkili iletişimin öneminin bilincindedir.

Okul toplumunun zorbalıkla ilgili farkındalığı, bültenler, kahve sohbetleri ve diğer toplantılarda olumlu okul kültürü vurgulanarak arttırılmaktadır.

Okul topluluğunun diğer üyeleriyle olan etkileşimi, Mütevelli Heyetine sunulan raporlar ve okulun web sitesinde bulunan Politika yolu ile gerçekleşmektedir.

Değerlendirme:

Okulun zorbalığı önleme uygulamalarının etkinliğini değerlendirmek amacıyla her yıl “Davranış Geliştirme ve Yönetim Politikası” gözden geçirilmektedir. Değerlendirme sonuçlarına göre yeni bir eylem planı oluşturularak uygulanmaktadır. Zorbalıkla ilgili tüm olaylar takip edilmekte ve bilgiler düzenli olarak velilere bildirilmektedir.

[/et_pb_accordion_item][et_pb_accordion_item title=”Disiplin Politikası” _builder_version=”4.10.7″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}” open=”off”]

Hisar Okulları, K-12 bütünlüğünde olumlu disiplin yaklaşımını benimser. Bu doğrultuda hazırlanmış olan disiplin politikası Milli Eğitim Bakanlığı yönetmelikleri ile uyumludur.

Disiplinin Tanımı ve Amacı

Disiplin, etkin okul ve sınıf yönetimi sağlamak ve öğrencilerin davranışlarının dışarıdan müdahale ile kontrol edilmesini beklemek yerine öz disiplin geliştirmelerini desteklemek için bir dizi strateji ve uygulamadan oluşur.

Disiplinin amacı, öğrencilere iletişim, özerklik, sorumluluk duygusu öz-disiplin ve çatışma çözme becerileri kazandırmaktır. Disiplin, öğrencilerin kendi davranışlarının başkalarını nasıl etkilediğinin farkında olmaları yanında seçimlerinin zorlukların ve çatışmaların üstesinden gelmelerine nasıl yardımcı olabileceğini görmelerini sağlar. İyi veya kötü çocuk yoktur; çeşitli ihtiyaçlara sahip çeşitli bireyler vardır.

Okul genelinde disiplin politikamız aşağıdaki prensiplere dayanmaktadır:

 • Öğretmenler, problem çözme sürecinde öğrencileri aktif rol almaya teşvik ederler, probleme kendileri çözüm getirmezler. Öğretmenler çocukların duygularını kabul eder, onları kendi kararları ile hareket etmeye teşvik ederler.

 • Öğretmenler, çatışmaları önlemek için destekleyici ortamlar oluştururlar; bu ortamları yaratırken öğrencilere güven ve öz denetim duygusu sağlayan farklı stratejiler uygularlar.

i. Çocuklar için gelişimsel olarak uygun sınırlar ve beklentiler belirlerler.
ii. Çocukların oyun oynamak ve çalışmak için seçim yapabilecekleri pek çok malzeme sağlarlar.
iii. Tutarlı bir günlük rutin oluştururlar.
iv. Başkaları ile iletişimde bulunma ve malzemeleri kullanma anlamında model oluştururlar.
v. Öğrencileri herhangi bir değişiklik veya olaylardan önce bilgilendirirler.

 • Öğrencilerin, davranışlarının dışarıdan kontrol edilmesini beklemek yerine kendi öz disiplinlerini geliştirmeleri beklenir.
 • Öğretmenler “ben dili” kullanırlar ve öğrencileri aynı dili kullanmaya teşvik ederler.
 • Öğretmenler “övgü” yerine “teşvik etme” yolunu kullanırlar. Ceza yerine davranışların doğal sonuçları gündemdedir. Öğretmenler, öğrencileri davranışlarının sonucunda ortaya çıkan durumu ve koşulları yaşamaya teşvik ederler.
 • Hisar Okulları’nda sosyal çatışmalar aktif öğrenme için önemli fırsatlar olarak görülür. Öğretmenler, öğrencilerin çıkan çatışmaları aşağıdaki 7 adımdan oluşan yolu izleyerek çözmelerine destek olurlar. Çatışma çözümü bir süreçtir ve zaman alır; öğretmenler sabırla ve tutarlı bir şekilde aşağıdaki prosedürleri tekrarlarlar.

1. Adım: Öğretmenler konuya sakin bir şekilde yaklaşırlar.

2. Adım: Öğretmenler çocukların duygularının farkındadırlar ve konuyla ilgili bilgi toplarlar.

3. Adım: Öğretmenler, çocukların söylediklerine göre sorunu yeniden ifade ederler.

4. Adım: Öğretmenler, öğrencilerin çözüme yönelik fikirlerini sorarlar.

5. Adım: Öğretmenler önerilen çözüm(ler)i yeniden ifade eder ve çocuklardan hangisinin uygulanacağına karar vermelerini isterler.

6. Adım: Öğretmenler çocukları kararlarına göre hareket etmeleri konusunda teşvik ederler.

7. Adım: Öğretmenler öğrencilerin gelişimlerini takip ederek desteklerini sürdürürler, gerekirse belirlenen çözümü yeniden tanımlarlar.

[/et_pb_accordion_item][/et_pb_accordion][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]